แนวทางปฎิบัติ สำหรับผู้มารับบริการช่วง วิกฤตโควิด-19