บริจาคเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.อาจสามารถ

บริจาคเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.อาจสามารถ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 คุณสุกริน กาญจนวสุนธรา,คุณนวรัตน์ ศรีอ่อน โสวิทยสกุล,คุณปุณยนุช วังวิจิตร และคณะ ได้บริจาคเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจ,เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวม 7 เครื่อง ให้กับ รพ.อาจสามารถ