ร่วมกีฬาหน่วยงานอำเภออาจสามารถ (สระบุศย์เกมส์ ) ระหว่างวันที่ 5 -6 ธันวาคม 2562

ร่วมกีฬาหน่วยงานอำเภออาจสามารถ (สระบุศย์เกมส์ ) ระหว่างวันที่ 5 -6 ธันวาคม 2562

รพ.อาจสามารถ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานอำเภออาจสามารถ (สระบุศย์เกมส์ ) ระหว่างวันที่ 5 -6 ธันวาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนเมืองอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด