ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลอาจสามารถร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 กับเทศบาลตำบลอาจสามารถ