รพ.หนองพอก และรพ.เชียงขวัญ ศึกษาดูงานการใช้งาน ระบบ Paperless & E-Claim

รพ.หนองพอก และรพ.เชียงขวัญ ศึกษาดูงานการใช้งาน ระบบ Paperless & E-Claim

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 รพ.หนองพอก เข้าศึกษาดูงานโปรแกรม E-Claim และ โรงพยาบาลเชียงขวัญ เข้าศึกษาดูงานระบบ Paperless ณ โรงพยาบาลอาจสามารถ