ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

คำถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
https://web.ocsc.go.th/forking/node/add/pledge-2563-gov
 
คำถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน
https://web.ocsc.go.th/forking/node/add/pledge-2563-people