ติดต่อ

ถานที่ตั้ง :  ที่อยู่ 1 หมู่ 15 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

โทรศัพท์   :  043 599-074

โทรสาร    :  043 599-074 ต่อ 102

E-Mail     :  asmhosgoth@asmhos.go.th

Fanpage  : https://www.facebook.com

Bet365 Visit site get 200 GBP