คลินิกโรคเรื้อรัง ประกาศ จากสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 “ที่มีนัดรับยา”

จากสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลอาจสามารถ ของดให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  ประกอบด้วยผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด ถุงลมโป่งพอง สุขภาพจิต และ ลมชัก ที่มีนัดรับยา ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ที่ยังมียาเหลือให้เลื่อนการนัดหมายออกไปก่อน ทางโรงพยาบาล จะดำเนินการจัดยาให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นผู้นำส่งยาให้ท่านที่บ้านและจะทำการนัดหมายอีกครั้งเมื่อ สถานการณ์ปลอดภัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
043-599074 ต่อ 336 คลินิกโรคเรื้อรัง เวลา 08.00-16.00 น.

Leave a Reply