# รายการ หมวด ไฟล์แนบ
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งไอน้ำแบบสุญญากาศ
(ลงวันที่ : 15/มิ.ย./2563 || อ่าน:141 / โหลด:712)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
2   ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งไอน้ำแบบสุญญากาศ
(ลงวันที่ : 20/พ.ค./2563 || อ่าน:146 / โหลด:953)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
3   ประกาศราคากลางเครื่องนึ่งไอน้ำแบบสุญญากาศ
(ลงวันที่ : 16/เม.ย./2563 || อ่าน:141 / โหลด:552)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
4   แนวทางมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563
(ลงวันที่ : 10/มี.ค./2563 || อ่าน:198 / โหลด:893)
ประกาศ
5   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
(ลงวันที่ : 6/มี.ค./2563 || อ่าน:195 / โหลด:867)
ประกาศ
# รายการา หมวด size ไฟล์แนบ
6   ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Metformin 500 mg Tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ลงวันที่ : 6/มี.ค./2562 || อ่าน : 268 ดาวห์โหลด :1111) โดย นางอรพิสุทธิ์ มีสวัสดิ์
ยาและเวชภัณฑ์ 522.36 KBs
7   ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Simvastatin 20 mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ลงวันที่ : 28/ก.พ./2562 || อ่าน : 220 ดาวห์โหลด :167) โดย นางอรพิสุทธิ์ มีสวัสดิ์
ยาและเวชภัณฑ์ 504.59 KBs
8   ประกาศราคากลาง จัดซื้อยา Soluble Insulin 30 % +Isophane Insuline70 % sterile suspension 100 iu/1ml (3 ml) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ลงวันที่ : 28/ก.พ./2562 || อ่าน : 238 ดาวห์โหลด :1017) โดย นางอรพิสุทธิ์ มีสวัสดิ์
ยาและเวชภัณฑ์ 531.27 KBs
> ประกาศทั้งหมด
# รายการา หมวด size ไฟล์แนบ
> ประกาศทั้งหมด
# รายการา หมวด size ไฟล์แนบ
> ประกาศทั้งหมด
# รายการา หมวด size ไฟล์แนบ
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งไอน้ำแบบสุญญากาศ
( ลงวันที่ : 15/มิ.ย./2563 || อ่าน : 141 ดาวห์โหลด :712) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 75.32 KBs
10   ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งไอน้ำแบบสุญญากาศ
( ลงวันที่ : 20/พ.ค./2563 || อ่าน : 146 ดาวห์โหลด :953) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 9.28 MBs
11   ประกาศราคากลางเครื่องนึ่งไอน้ำแบบสุญญากาศ
( ลงวันที่ : 16/เม.ย./2563 || อ่าน : 141 ดาวห์โหลด :552) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 361.93 KBs
> ประกาศทั้งหมด