# รายการ หมวด ไฟล์แนบ
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งไอน้ำแบบสุญญากาศ
(ลงวันที่ : 15/มิ.ย./2563 || อ่าน:53 / โหลด:111)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
2   ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งไอน้ำแบบสุญญากาศ
(ลงวันที่ : 20/พ.ค./2563 || อ่าน:55 / โหลด:37)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
3   ประกาศราคากลางเครื่องนึ่งไอน้ำแบบสุญญากาศ
(ลงวันที่ : 16/เม.ย./2563 || อ่าน:52 / โหลด:84)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
4   แนวทางมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563
(ลงวันที่ : 10/มี.ค./2563 || อ่าน:111 / โหลด:264)
ประกาศ
5   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
(ลงวันที่ : 6/มี.ค./2563 || อ่าน:107 / โหลด:295)
ประกาศ
# รายการา หมวด size ไฟล์แนบ
6   ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Metformin 500 mg Tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ลงวันที่ : 6/มี.ค./2562 || อ่าน : 170 ดาวห์โหลด :184) โดย นางอรพิสุทธิ์ มีสวัสดิ์
ยาและเวชภัณฑ์ 522.36 KBs
7   ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Simvastatin 20 mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ลงวันที่ : 28/ก.พ./2562 || อ่าน : 132 ดาวห์โหลด :47) โดย นางอรพิสุทธิ์ มีสวัสดิ์
ยาและเวชภัณฑ์ 504.59 KBs
8   ประกาศราคากลาง จัดซื้อยา Soluble Insulin 30 % +Isophane Insuline70 % sterile suspension 100 iu/1ml (3 ml) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ลงวันที่ : 28/ก.พ./2562 || อ่าน : 154 ดาวห์โหลด :314) โดย นางอรพิสุทธิ์ มีสวัสดิ์
ยาและเวชภัณฑ์ 531.27 KBs
> ประกาศทั้งหมด
# รายการา หมวด size ไฟล์แนบ
> ประกาศทั้งหมด
# รายการา หมวด size ไฟล์แนบ
> ประกาศทั้งหมด
# รายการา หมวด size ไฟล์แนบ
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งไอน้ำแบบสุญญากาศ
( ลงวันที่ : 15/มิ.ย./2563 || อ่าน : 53 ดาวห์โหลด :111) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 75.32 KBs
10   ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งไอน้ำแบบสุญญากาศ
( ลงวันที่ : 20/พ.ค./2563 || อ่าน : 55 ดาวห์โหลด :37) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 9.28 MBs
11   ประกาศราคากลางเครื่องนึ่งไอน้ำแบบสุญญากาศ
( ลงวันที่ : 16/เม.ย./2563 || อ่าน : 52 ดาวห์โหลด :84) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 361.93 KBs
> ประกาศทั้งหมด