# รายการ หมวด ไฟล์แนบ
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมจากห้องคลอด ถึงอาคารแพทย์แผนไทย
(ลงวันที่ : 28/ต.ค./2563 || อ่าน:30 / โหลด:31)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งไอน้ำแบบสุญญากาศ
(ลงวันที่ : 15/มิ.ย./2563 || อ่าน:210 / โหลด:818)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
3   ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งไอน้ำแบบสุญญากาศ
(ลงวันที่ : 20/พ.ค./2563 || อ่าน:215 / โหลด:1035)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
4   ประกาศราคากลางเครื่องนึ่งไอน้ำแบบสุญญากาศ
(ลงวันที่ : 16/เม.ย./2563 || อ่าน:208 / โหลด:657)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
5   แนวทางมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563
(ลงวันที่ : 10/มี.ค./2563 || อ่าน:268 / โหลด:1001)
ประกาศ
# รายการา หมวด size ไฟล์แนบ
6   ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Metformin 500 mg Tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ลงวันที่ : 6/มี.ค./2562 || อ่าน : 353 ดาวห์โหลด :1231) โดย นางอรพิสุทธิ์ มีสวัสดิ์
ยาและเวชภัณฑ์ 522.36 KBs
7   ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Simvastatin 20 mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ลงวันที่ : 28/ก.พ./2562 || อ่าน : 291 ดาวห์โหลด :273) โดย นางอรพิสุทธิ์ มีสวัสดิ์
ยาและเวชภัณฑ์ 504.59 KBs
8   ประกาศราคากลาง จัดซื้อยา Soluble Insulin 30 % +Isophane Insuline70 % sterile suspension 100 iu/1ml (3 ml) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ลงวันที่ : 28/ก.พ./2562 || อ่าน : 316 ดาวห์โหลด :1116) โดย นางอรพิสุทธิ์ มีสวัสดิ์
ยาและเวชภัณฑ์ 531.27 KBs
> ประกาศทั้งหมด
# รายการา หมวด size ไฟล์แนบ
> ประกาศทั้งหมด
# รายการา หมวด size ไฟล์แนบ
> ประกาศทั้งหมด
# รายการา หมวด size ไฟล์แนบ
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมจากห้องคลอด ถึงอาคารแพทย์แผนไทย
( ลงวันที่ : 28/ต.ค./2563 || อ่าน : 30 ดาวห์โหลด :31) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 675.76 KBs
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งไอน้ำแบบสุญญากาศ
( ลงวันที่ : 15/มิ.ย./2563 || อ่าน : 210 ดาวห์โหลด :818) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 75.32 KBs
11   ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งไอน้ำแบบสุญญากาศ
( ลงวันที่ : 20/พ.ค./2563 || อ่าน : 215 ดาวห์โหลด :1035) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 9.28 MBs
> ประกาศทั้งหมด