# รายการ หมวด ไฟล์แนบ
1   สรุปการจัดซื้อจัด/จ้าง เดือนพฤษภาคม 2562
(ลงวันที่ : 19/มิ.ย./2562 || อ่าน:64 / โหลด:84)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
2   สรุปการจัดซื้อจัด/จ้าง เดือนเมษายน 2562
(ลงวันที่ : 20/พ.ค./2562 || อ่าน:44 / โหลด:24)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
3   ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ ซึ่งมีสภาพเก่า ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ จำวนวน 23 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด
(ลงวันที่ : 2/พ.ค./2562 || อ่าน:109 / โหลด:85)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
4   สรุปการจัดซื้อจัด/จ้าง เดือนมีนาคม 2562
(ลงวันที่ : 26/เม.ย./2562 || อ่าน:54 / โหลด:38)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
5   ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Metformin 500 mg Tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ลงวันที่ : 6/มี.ค./2562 || อ่าน:67 / โหลด:55)
ยาและเวชภัณฑ์
# รายการา หมวด size ไฟล์แนบ
6   ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Metformin 500 mg Tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ลงวันที่ : 6/มี.ค./2562 || อ่าน : 67 ดาวห์โหลด :55) โดย นางอรพิสุทธิ์ มีสวัสดิ์
ยาและเวชภัณฑ์ 522.36 KBs
7   ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Simvastatin 20 mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ลงวันที่ : 28/ก.พ./2562 || อ่าน : 33 ดาวห์โหลด :32) โดย นางอรพิสุทธิ์ มีสวัสดิ์
ยาและเวชภัณฑ์ 504.59 KBs
8   ประกาศราคากลาง จัดซื้อยา Soluble Insulin 30 % +Isophane Insuline70 % sterile suspension 100 iu/1ml (3 ml) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ลงวันที่ : 28/ก.พ./2562 || อ่าน : 52 ดาวห์โหลด :55) โดย นางอรพิสุทธิ์ มีสวัสดิ์
ยาและเวชภัณฑ์ 531.27 KBs
> ประกาศทั้งหมด
# รายการา หมวด size ไฟล์แนบ
> ประกาศทั้งหมด
# รายการา หมวด size ไฟล์แนบ
> ประกาศทั้งหมด
# รายการา หมวด size ไฟล์แนบ
9   สรุปการจัดซื้อจัด/จ้าง เดือนพฤษภาคม 2562
( ลงวันที่ : 19/มิ.ย./2562 || อ่าน : 64 ดาวห์โหลด :84) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 4.3 MBs
10   สรุปการจัดซื้อจัด/จ้าง เดือนเมษายน 2562
( ลงวันที่ : 20/พ.ค./2562 || อ่าน : 44 ดาวห์โหลด :24) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 2.66 MBs
11   ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ ซึ่งมีสภาพเก่า ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ จำวนวน 23 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด
( ลงวันที่ : 2/พ.ค./2562 || อ่าน : 109 ดาวห์โหลด :85) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 3.19 MBs
> ประกาศทั้งหมด