# หัวข้อ หมวด size ไฟล์แนบ
1   สรุปการจัดซื้อเดือนมีนาคม 2563
( ลงวันที่ : 14/เม.ย./2563 || อ่าน : 133 ดาวห์โหลด :) โดย admin
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
2   ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องนึ่งไอน้ำฆ่าเชื้อ
( ลงวันที่ : 24/มี.ค./2563 || อ่าน : 194 ดาวห์โหลด :) โดย admin
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
3   ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563
( ลงวันที่ : 4/มี.ค./2563 || อ่าน : 198 ดาวห์โหลด :) โดย admin
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
4   ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนมกราคม 2563
( ลงวันที่ : 3/ก.พ./2563 || อ่าน : 199 ดาวห์โหลด :) โดย admin
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
# หัวข้อ หมวด   ไฟล์แนบ
5   แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
( ลงวันที่ : 26/ธ.ค./2562 || อ่าน : 383 ดาวห์โหลด :) โดย admin
ยาเวชภัณฑ์ 0 Bytes
6   แผนการจัดซื้อยา 2562
( ลงวันที่ : 12/ธ.ค./2561 || อ่าน : 648 ดาวห์โหลด :) โดย admin
ยาเวชภัณฑ์ 0 Bytes
> ประกาศทั้งหมด
# หัวข้อ หมวด   ไฟล์แนบ
> ประกาศทั้งหมด
# หัวข้อ หมวด   ไฟล์แนบ
> ประกาศทั้งหมด
# หัวข้อ หมวด   ไฟล์แนบ
7   สรุปการจัดซื้อเดือนมีนาคม 2563
( ลงวันที่ : 14/เม.ย./2563 || อ่าน : 133 ดาวห์โหลด :) โดย admin
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
8   ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องนึ่งไอน้ำฆ่าเชื้อ
( ลงวันที่ : 24/มี.ค./2563 || อ่าน : 194 ดาวห์โหลด :) โดย admin
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
> ประกาศทั้งหมด